Hjem Weblinker Om Oss

itBergen.no™
Annonsèr hos itBergen.no
Vilkår, priser og info ved annonsering

Firmaene har på sin egen hjemmeside en unik mulighet til å markedsføre sine varer og tjenester. Man kan på en enkel måte alltid holde tilbudene oppdatert, uten å være avhengig av tidspress. Dersom ditt firma ikke har egen hjemmeside, eller du vil indeksere denne raskere, kan itBergen tilby våre unike Partner/Info sider som omtales nedenfor. 

itBergen gir lesere og annonsører muligheten til å finne hverandre. Som en av de best idekserte portaler i Norge med ca. 540.000 unike besøkende på en dag og tilgang til en masse informasjon og nyheter fra regionene, Norge og world wide, tiltrekker vi oss en kjøpesterk brukergruppe.

Ved å annonsere eller være linket på portalen itBergen, treffer du på en rimelig og enkel måte dine kunder og forretningsforbindelser. Stadig flere bedrifter har oppdaget dette, fordi stadig nye brukergrupper tar Internett i bruk og besøker itBergen.

Det er bekreftet av et seriøst analysefirma for annonsering på Internett. itBergen holdes helt på topp blant de best synlige og kostnadseffektive portaler.

Du finner vilkårene for annonsering nederst på siden.


Ved å være linket til portalen som benyttes i skoleverket, i reise- og næringslivet, i det offentlige, og til opplæring innen Internett på IT skolene, når du stadig nye kundegrupper. Du holder  din web site oppdatert, og itBergen markedsfører den.

Partners/Info Sider:

Vi er også behjelpelig med å lage Info-/Partner Sider for de firma  som ikke selv har domene og websider, som ønsker å profilere seg hos oss, og få litt hjelp i drift/oppdatering av siden. 
Se Partners sidene i menyen i venstre marg, f.eks. Roald`s Kro , Modena Åsane   Steinsenteret  Åsane Hagesenter  Transmita og mange flere. Disse har hatt en meget sterk vekst etter opprettelse av Info Sider. Les mer info om Partnersider.

Priser for tiden for Info Sider under Partners: Kr 300,- til Kr 500,-pr. mnd eks. mva.

Legg til link.

Følgende priser gjelder for firma for innrykk av link for et år ad gangen. Her finner du også priser for firma som ønsker å kjøpe seg rating innen en kategori, utenom alfabetisk rekkefølge:

Link type Pris pr. år eks. mva.
FIRMA ALFABETISK kr   900,-
ENKELTMANSFORETAK ALFABETISK kr   600,-
1. PLASS INNEN EN UNDERKATEGORI KJØPT RATING  kr 1.300,-
2. PLASS INNEN EN UNDERKATEGORI KJØPT RATING kr 1.200,-
3. PLASS INNEN EN UNDERKATEGORI KJØPT RATING kr 1.100,-
4. PLASS INNEN EN UNDERKATEGORI KJØPT RATING kr 1.000,-

Dersom man ønsker å legge linken under en Hovedside/Hovedkategori, (se eksempel med linker nedenfor hovedside) kan man eventuel kjøpe seg rating, hvor for tiden følgende priser gjelder: 

Link type Pris pr. år eks. mva.
FIRMA ALFABETISK kr  1.000,-
ENKELTMANSFORTAK ALFABETISK kr     900,-
1. PLASS INNEN EN HOVEDKATEGORI KJØPT RATING kr  1.400,-
2. PLASS INNEN EN HOVEDKATEGORI KJØPT RATING kr  1.300,-
3. PLASS INNEN EN HOVEDKATEGORI KJØPT RATING kr  1.200,-
4. PLASS INNEN EN HOVEKATEGORI KJØPT RATING kr  1.100,-

For enkeltmansforetak blir satsene ovenfor for å kjøpt rating redusert med kr. 200,- pr. år eks. mva.

Dersom man ønsker seg Infoboble ved siden av Weblinken Klikk for mer info ! , blir det et tillegg på kr. 200,-  pr. år. eks. mva.

Priser for reklamebanner er for tiden: 

Annonsetype Pris pr mnd. eks. mva.
1- TOPP 468x60 kr   500.-
2- BLOCK SIDE 140 x XXX kr   400.-
3- STOR TOPP 1. SIDE kr   600,-
4- STOR MIDT PÅ 1. SIDE kr   500,-
5- NEDE 1. SIDE kr   400,-
9- BANNER BLANDT WEBLINK kr   350,-

Se ogå Tilleggssiden som viser plassering og priser på bannere.

Vilkår for annonser:

- For linker gjelder avtalen for minimum 1 kalenderår av gangen. Avtalen må sies opp skriftlig minimum 1 mnd. før utløp. Et påbegynt år gjelder for 1 helt år. Fakturaen utstedes medio avtaleåret.

- For Partnersider/Infosider og Reklame bannere gjelder avtalen for et år ad gangen, med oppsigelse minimum 1 mnd. før utløp av avtalen/året. Et påbegynt år gjelder for et år.

- Dersom leier av en Partnerside/Infoside begynner å arbeide med egen hjemmeside, kan Partnersiden/Infosiden sies opp med øyeblikkelig virkning av itBergen, og siden legges ned!

- Websider med innhold som er i strid med norske lover, vil ikke bli linket til itBergen. Dersom en eksisterende side forandrer innhold og bryter norske lover, vil den bli fjernet fra itBergen uten økonomisk kompensasjon.

- itBergen er ikke ansvarlig for tilbud eller produkter som markedsføres av firma linket på portalen.

Se ogå Tilleggssiden som viser plassering og priser på bannere.

Copyright © by itBergen.no™ All Right Reserved.

Publisert den: 2003-10-27 (193360 lesninger)

[ Tilbake ]
Teknisk ansvarlig: Gorm Næss
itBergen.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil/mangler på tilbud eller produkter fra firma som er linket fra itBergen.no sin portal.
Copyright itBergen.no 2020
Web site engine's code is Copyright © 2003
Sidegenerering: 0.087 Sekunder